Life Coaching

A coaching egy testreszabott, célorientált, irányított beszélgetés, amely segíti/támogatja az ügyfelet – aki beleakadt-beleragadt egy helyzetbe –, hogy másképp lássa saját magát és a világot, megtalálja a saját legjobb megoldását.

A kliens a coaching folyamat során megtanul figyelni, értékelni, tanulni, bátornak lenni, elérni a célját. Nagyobb önismeretre, önbizalomra tesz szert, új készségeket sajátít el, hatékonyan kezeli a kihívásokat, valódi, tartós változást ér el, javul az életminősége, kiegyensúlyozottabb lesz.

A coaching

  • NEM baráti beszélgetés
  • NEM tanácsadás
  • NEM tréning
  • NEM terápia

A life coach az ügyfél privát életének különböző területeivel foglalkozik. Soha nem mondja meg kliensének, mit tegyen, az a tanácsadó feladata. A life coach sokkal inkább egy katalizátor: abban segíti az ügyfelet, hogy megtalálja a válaszokat magában. Átgondolt, néha provokáló kérdéseket tesz fel, amellyel meg tudja nyitni az elakadásokat.

Kik veszik igénybe a life coaching szolgáltatást?

Motivált, elkötelezett, a fejlődésre és a változásra nyitott emberek, akik érzik, hogy segítségre van szükségük ahhoz, hogy életük egy szakaszán vagy területén az elakadásokat, a megtorpanásokat, a bizonytalanságokat megoldják, és újra teljesíteni tudjanak. Nagyfokú bizalommal rendelkeznek a coach irányába, hajlandók szembenézni önmagukkal, vállalva az esetleges fájdalmas folyamatokat és döntéseket is.

Miben különbözik a pszichológiától?

Nagyon sokban. A pszichológus a múltra koncentrál, és a múltbeli elakadásokat, gátakat oldja nem egyszer hosszú, akár éveken át tartó terápia során. A coach a jelen megértésére és a jövőre összpontosít. Rendkívül eredményorientált, nem véletlen, hogy egyre több pszichológus, sőt terapeuta alkalmazza a coaching módszereit munkája során.

Miben különbözik a tanácsadástól?

A tanácsadás folyamán a szakértő megmondja, mit tegyen az ügyfél. Tájékoztat, informál, feltárja a lehetséges utakat. A coaching folyamán a felelősséget az ügyfélnek kell vállalnia magáért. Szembe kell néznie önmagával, sokszor fájdalmas döntéseket kell meghoznia, de az eredmény is az övé.

Hogy zajlik a coaching folyamat?

Minden esetben négyszemközt, meghatározott időkeretek között, alkalmanként 60 percben. Formáját tekintve legtöbbször egy irányított beszélgetés, de sokszor feladatokat, teszteket is kitölt a kliens. Fontos tudni, hogy soha nem egyetlen találkozóról van szó, hanem az egyes esetekre szabottan több coaching ülésre is sor kerül.

Mi az a nulladik találkozás?

A nulladik találkozás az első személyes találkozás a kliens és a coach között, ahol egyértelműen tisztázzuk az alábbiakat:

  • a kliens személyisége lehetővé teszi, hogy a coaching során eredményes, bizalmi és jó hangulatot biztosító kapcsolatot alakítsanak ki
  • milyen elakadás megoldására, milyen célra összpontosítsanak a coaching során
  • tud-e az adott a témában a coach hatékony segítséget nyújtani
  • megvan-e a kliensben a kellő elszántság a fejlődésre, a változásra
  • hol, mikor és mennyi időt szánnak a közös munkára

További Kérdéseim vannak »