Szakmai, etikai alapelveim

Értékek és etikai alapelvek, melyeket követek coaching tevékenységem során

 • Kizárólag ügyfelem sikeréért, annak fejlődéséért dolgozom.
 • Egyenrangú partnernek tekintem az ügyfelet.
 • Erős bizalom kialakítására törekszem az ügyféllel.
 • Maximális tisztelettel és őszinteséggel fordulok az ügyfél felé. Tisztelem a nézeteit, vallását, a saját hiedelmeimet, problémáimat nem viszem be a coaching folyamatba.
 • Motiválom az ügyfelet, strukturálom a feladatokat és állandó visszajelzést adok.
 • Nem tanítom az ügyfelet, hanem hozzásegítem a tanuláshoz. Bízom abban, hogy az ügyfélben megtalálható a saját elakadásainak a megoldásához szükséges információ, tudás és erőforrás.
 • Az ügyfél a saját problémákra a saját megoldását/megoldásait találja meg!
 • Kérdéseimmel arra késztetem az ügyfelet, hogy képességei határait minél jobban kitágítsa.
 • Az ügyfél folyamatosan érezze, az ő kezében van a döntés!
 • Fontos számomra az egymásra hangolódás, a kölcsönös elfogadás az ügyfél és a coach között.
 • Segítek tisztázni, hogy az ügyfél mit akar az élettől, mit tart értéknek, mi a jövőképe. Támogatom és bátorítom a változási folyamat során. Egyértelmű célokat kell meghatároznia.
 • Értő figyelemmel fordulok az ügyfél felé, teljes elfogadással, ítélkezés és minősítés nélkül hallgatom.
 • Kiegyensúlyozott coach/ügyfél kapcsolatban dolgozom, az ellenszolgáltatás formájától függetlenül.
 • Egyértelmű megállapodásokat kötök az ügyféllel.
 • Tartózkodom az ügyfelek megkülönböztetéstől (kor, nem, faj, szexuális orientáció, etnikai, vallási, fogyatékosság etc.).
 • Igaz és pontos kijelentéseket teszek arról szóban és az írott anyagokban is (internet), mit ajánlok, mint life coach.
 • Pontosan határozom meg a coaching végzettségemet, tapasztalatomat minden fórumon.
 • A titoktartást és a biztonságot előtérbe helyezve tárolom vagy semmisítem meg az ügyfelekről készített jegyzeteket, rögzített beszélgetéseket.
 • Elutasítok minden romantikus közeledést az aktuális ügyfél részéről.
 • Tiszteletben tartom az ügyfél jogát arra, hogy a folyamat bármelyik pontján megszakítsa a folyamatot.
 • Amennyiben úgy érzem, az ügyfél érdekét egy másik coach jobban tudná szolgálni, javaslom mások szakmai szolgáltatását, befejezem a coachingot.
 • A legszigorúbb titoktartással és diszkrécióval kezelem az ügyfeleimre vonatkozó összes információt. Engedély nélkül nem használom referenciának az adatokat.
 • Nem kutatom az ügyfél múltját és a probléma okát, a jövőbeli működést helyezem előtérbe, az erősségeket és a lehetőségeket hangsúlyozom.
 • Lehet boldog és kiteljesedett életet élni – saját magam tapasztaltam/tapasztalom! – ezt az üzenetet próbálom átadni az ügyfeleimnek is.
 • Sikeres coaching folyamat esetén büszke leszek az ügyfélre és magamra is, teret és időt adok az ünneplésnek.
 • Folyamatosan képzem magam, szakmai kompetenciáimat fejlesztem, tudásomat frissítem, naprakészen tartom.

További Kérdéseim vannak »